Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės aktyvių partizanų ir grupių sąrašas (Vytauto apygardos Tigro rinktinės Spaudos ir skyriau švietimo bei Organizacinio viršininko Leono Basio-Švyturio 1947-08-25 raporto priedas)sektoriaus

1947-08-25
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

Priedas                                                                                 Slaptas
     LLA 3-čios „Tigro“ Rinktinės aktyvių partizanų ir grupių
Eil.                                     SĄRAŠAS 
Nr| Slapyvardės | Pareigos   |    Įst. data    | Pastabos        
                                 I. I-mo rajono I-ma grupė 
1.     Paberžis        gr. vadas     1944. VII.     tarn. kar.eil. ir buv.
2.     Šermukšnis       vng.             “    “         LLA desant.radistas
3.     Uosis                   “                 “    “ 
4.    Tarzanas               “                “    “
5.     Lubinas               “             1945. V.
                               II. IV-to rajono I-ma grupė 
1.     Šilas             gr. vadas      1944. VII.     tarn. kar. eil.
2.     Jovaras             vng             “     “
3.     Bolševikas          “               “     “            “     “     “
4.     Pakalnis               “               “     “
                                III. V-to rajono I-ma grupė
1.     Gylys           gr. vadas       1944. VII.
2.     Strazdas            vng               “    “
3.     Šarūnas               “                  “    “
4.     Genys                  “                  “    “        tarn. kar. eil.
5.     Žalgiris                “             1947. IV.
6.     Ūsas            rj.OS V-kas   1944. VII.
                               IV. Vl-to rajono I-ma grupė
1.     Baravykas     gr. vadas    1945. III.      nuo š. m. rugp.mėn.10 d.
eina Sp-dos-
2.     Indėnas            vng          1944. VII.      Šv-mo sk. paštininko pareigas
3.     Dagilis                “                 “     “
4.     Dobilas               “                “     “
5.     Erškėtys             “                 “     “         tarn. kar eil.
6.     Žaibelis              “              1945. VIII.
7.     Kalnelis       rj. OS 
V-kas  1944. VII.     buv. LLA desantas 
8.     Švyturys ROS V-kas vadas“     “            “      “        “     gr.                 
                   ir Sp-dos-Šv-mo V-kas              vadas      
                              V. VI-to rajono Il-tra grupė
1.     Bakutis         gr .vadas     1944. VII.
2.     Ešerys               vng          1945. VI.
3.     Lakūnas              “                “     “ 
4.     Žygas                  “             1944. VI.
                             VI. Vl-to rajono III-čia grupė
1.     Aukštaitis      gr. vadas    1945. V.
2.     Nemunėlis        vng              “     “        tarn. kar. eil.
3.     Aglinskas           “              1944. VII.
4.     Giedraitis            “              1947. V.
5.     Miškinis             “              1944. VII.
                             VII. VII-to rajono I-ma grupė
1.    Gintautas       gr. vadas     1944. VII.    tarn. kar.pusk.
2.     Zubras              vng               “    “        tarn. kar.eil.
3.     Naujalis              “                  “    “        tarn. kar.eil.
4.     Žiogas                “              1945. V
5.     Bautrius              “                 “     “
6.     Pilypavičius       “              1944. VII.
7.     Pilypas                “              1945. VII.
8.     Poškus                “              1944. VII.
9.     Šermukšnis         “                 “     “       tarn. kar.eil.
10.   Lazdynas           “                   “    “        tarn. kar.eil.
11.   Gaidys                “                   “    “
12.   Barzdėnas          “                   “    “
13.   Jūraitis                “                   “    “
                    VIII. Vll-to rajono Il-tra grupė
1.    Briedis           gr. vadas      1944. VII.
2.    Pušynas            vng           1945. VII.
3.    Perkūnas             “                 “     “
4.    Kariūnas             “              1946. IV.     tarn.kar.eil
5.    Liūtas                  “              1944. VII.
6.    Mikasiukas         “              1945. VII.
7.    Jupas                   “              1944. VII.    vok. taut.
8.    Ąžuolas               “                  “    “        tarn. kar.vyr. pusk
9.    Žvainys .             “                  “    “
10.   Strazdas             “                  “    “
11.   Gulbis                 “                  “    “
12.   Sakalas               “                  “    “        tarn.kar.eil.
13.   Artileristas        “                   “    “        vokiečių taut.
14.   Aušra            LLA nar.          “    “        tarn.kar.pusk.
15.   Gegužė               “                   “    “       sanit ir altil.
16.   Žibutė                “                   “    “
                      IX. VIII-to rajono I-ma grupė
1.     Žilvitis          gr. vadas      1944. IX.    tarn.kar.eil.
2.     Norkaitis          vng            1944. VII
3.     Dagilis                “                   “    “
4.     Staniulis             “                   “    “        tarn. kar.eil.
                       X. VIII-to rajono II-tra grupė
1.     Rokas         Rinkt.
vad.      1944. VII.     vyr. leit.
2.     Žvalgis             vng               “    “ 
3.     Arminas             “                  “     “        tarn. kar.eil.
4.     Narutis               “                  “     “ 
5.     Sakalas               “                  “     “ 
                                                                               Švyturys 
                                                                    Rinktinės OS Viršininkas
Ežerėnai, 1947 m. rugp.mėn. 25 d.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
28
Lapų Nr.
4, 5