Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės štabo viršininko [Stasio Radzevičiaus]-Dainiaus pranešimas apygardos vado pavaduotojui apie MGB kariuomenės siautimą, dėl kurio nepavyksta [perduoti] Tauro apygardos dokumentų nuorašų

1947-08-23
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
420