Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio pranešimas rinktinės vadui apie partizanų [Vytauto Miškinio]-Sakalo, [Jono Oškučio]-Briedžio, Žalgirio (slap.) ir Varno (slap.) žūties 1947 m. liepos 26 d. Varėnos aps. Varėnos vls. Pabaronės k. aplinkybes, patirtus nuostolius ir kt.

1947-08-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
302