Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės bataliono vado Alberto Permino-Jūrininko rinktinės vadui siunčiamų pinigų lydraštis

1947-08-26
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
209