Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vado Vinco Mikelionio-Vargdienio įsakymas Nr. 2 dėl Šarūno rinktinės 2-osios kuopos kovotojų 1944–1946 m. patirtų sužeidimų

1947-08-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
146