Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vado Vinco Mikelionio-Vargdienio įsakymas Nr. 1 dėl Tauro apygardos Šarūno rinktinės perdavimo Dainavos apygardai, partizanų paskyrimo, kuopų veikimo teritorijose naudojamų ryšių linijų patikrinimo ir kt.

1947-08-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
145