Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-08-22 įsakymas Nr. 31 dėl partizanų skyrimo į pareigas, išbraukimo iš partizanų sąrašų, žvalgybos organizavimo, žinių apie sovietinį aktyvą rinkimo, partizanų kovai kenkiančių asmenų persekiojimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
81, 82