Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos partizanas Kazimieras Pyplys-Mažytis

[1940–1947 m.]
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
333
Lapų Nr.
304-36