Dokumentai

Pradžia

Alytaus mokytojų seminarijos 2-osios laidos absolventų išleistuvės

1944-05-06
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje pirmas iš dešinės - Adolfas Ramanauskas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
333
Lapų Nr.
304-28