Dokumentai

Pradžia

Kauno inžinerijos bataliono kariai

1935–1940 m.
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Jokūbas Baublys (Baubliauskas). Antroje eilėje iš kairės: 2. Juozas Vitkus. Nuotrauka saugoma agentūrinėje byloje apie Dainavos partizanų apygardos štabo narius.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
356-3