Dokumentai

Pradžia

Andrius Rondomanskis

Ne vėliau kaip 1940-10-02
Fotodokumentai

A. Rondomanskis - Lietuvos laisvės armijos (LLA) Kauno apygardos štabo narys (1943–1945 m.). Nuotrauka įklijuota Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune studento A. Rondomanskio liudijime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
143-20