Dokumentai

Pradžia

Valerijonas Gylys

Ne vėliau kaip 1944-10-30
Fotodokumentai

V. Gylys – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1943–1945 m.). Nuotrauka įklijuota Vilniaus Universiteto studento V. Gylio studijų knygelėje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
143-36