Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) rinktinės štabo schema

Ne vėliau kaip 1945-04-09
Žemėlapiai, schemos, planai

Schema rasta 1945-04-09 atliekant kratą pas LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininką Praną Valiuką-Žalvyrį.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
141