Dokumentai

Pradžia

Stasys Stankevičius

Ne vėliau kaip 1940-06-28
Fotodokumentai

S. Stankevičius – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1943–1945 m.). Nuotrauka įklijuota S. Stankevičiaus asmens liudijime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
9164/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
464-1