Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos štabo viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas

[1945–1949 m.]
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
356-2