Dokumentai

Pradžia

Maldaknygė su A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago užrašu

[1946 m.]
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas įrištas tarp Merkinės ir kitų partizanų būrių kovos prieš raudonąjį bolševizmą kronikos (dienoraščio) lapų.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
Nuo 162-1 iki 162-4