Dokumentai

Pradžia

Religinio turinio paveikslėlis, Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago gautas Merkinės mstl. puolimo 1945 m. gruodžio 15 d. išvakarėse

Data nenustatyta
Žemėlapiai, schemos, planai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda. Dokumentas įrištas tarp Dzūkų grupės Merkinės ir kitų partizanų būrių kovos prieš raudonąjį bolševizmą dienoraščio lapų.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
159