Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos] partizanų pieštos karikatūros

Data nenustatyta
Piešiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
164a