Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) nario priesaikos tekstas

1944–1945 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas [1945-01] rastas Seinų aps. Leipalingio vls.                                              

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
18840/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
317-3