Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano dienoraštis

1944‒1949 m.
Dienoraščiai, atsiminimai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
20
Lapų Nr.
Nuo 2 iki 47