Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto partizano rašinys „Pasikalbėjimai“

1944‒1950 m.
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
20
Lapų Nr.
1