Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanės

Ne vėliau kaip 1948 m.
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Elena Mackutė-Eglė, 2. Ona Balčiūnaitė-Vaičėnienė-Marti. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
297, 298