Dokumentai

Pradžia

[Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. gyvenančių komunistų sąrašas

1945 m.
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
566