Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vadovybės nurodymas partizanams, draudžiantis be vadų sutikimo legalizuotis

1945 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
255