Dokumentai

Pradžia

Teksto "Politinis gyvenimas ir mūsų reikalai" fragmentas

[1945-1947 m.]
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
253
Pastabos