Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos partizanai

1945–1949 m.
Fotodokumentai

Antroje eilėje pirmas iš kairės - Alfonsas Kvedys-Jaunutis. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
284-6