Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 16 dėl karo lauko sudarymo partizanų Šviedrio (slap.), Vilko (slap.) ir Lazdyno (slap.) bylai už akių išnagrinėti. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio prašymas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atsiųsti keletą partizanų karo lauko teismo nuosprendžiui įvykdyti

1945-10-18
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
105