Dokumentai

Pradžia

[Dzūkų grupės] partizanų kreipimasis „Jaunime - tautos žiede!“, raginantis jaunimą jungtis į kovą su okupantais

1945-10-18
Atsišaukimai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
20
Lapų Nr.
155