Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] Alfonso Bucevičiaus-Studento partizanui [Juozui Volungevičiui]-Siaubui siunčiamų spaudinių 1945-10-18 lydraštis. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-10-18]
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
352