Dokumentai

Pradžia

Partizanų eilėraštis „Partizanai“

1945-10-20
Eilėraščiai, dainos, maldos
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
16
Lapų Nr.
227