Dokumentai

Pradžia

[Dzūkų grupės] atsišaukimas "Komjaunuoliai", smerkiantis komjaunuolius

1945-10-20
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
228