Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizano Žalgirio (slap.) pranešimas apie partizanų Pykuolio (slap.), Liūto (slap.), Būgos (slap.) ir Danguolio (slap.) žuvimo aplinkybes

1946-09-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
221