Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-09-25 įsakymas Nr. 19 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-24 įsakymo Nr. 28 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-25
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado įsakymas Nr. 28 dėl Vytauto rinktinės partizanų ir rėmėjų apdovanojimo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
228
Lapų Nr.
Nuom 27 iki 29