Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-06-20 įsakymas Nr.18 dėl rinktinės partizanų atleidimo iš pareigų ir skyrimo į jas, karinio laipsnio partizanams suteikimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
228
Lapų Nr.
26