Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 15 (27)

1946-09-24
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
19
Lapų Nr.
99