Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizano Dainiaus (slap.) prašymas bataliono vadui perkelti jį į 1-ąjį batalioną

1946-09-24
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
428