Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui apie partizano Audros (slap.) paskyrimą 2-ojo skyriaus skyrininku

1946-09-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
223