Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-25 nurodymas 2-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui Broniui Marčiulioniui-Stumbrui dėl partizano Ūlos (slap.) paskyrimo. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-09-25]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
438