Dokumentai

Pradžia

N. štabo atsišaukimas „Vieningon kovon“, raginantis lietuvius kovoti su bolševikais

[1946]-09-26
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
235
Pastabos