Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [Varėnos aps. Merkinės vls.] Nedzingės k. pieninės [įrangos] sunaikinimą

1946-09-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
213