Dokumentai

Pradžia

Merkio rinktinės laikraštis "Trečias skambutis" Nr. 1

1945 m. ruduo
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
138