Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie MVD kariuomenės judėjimą ir veiksmus 1946 m. rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d.

1946-09-02
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
494