Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui siunčiamos žinios apie kariuomenėje tarnavusius ir netarnavusius, namuose gyvenančius, savarankiškai veikiančius partizanus, turimą ginkluotę, plėšikaujančius asmenis ir kt.

1946-09-02
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
282