Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio rašto rinktinės grupių vadams dėl išsamių dvisavaitinių žinių apie partizanų ir priešo veiksmus teikimo rinktinės štabui nuorašas. Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui siunčiamo Dzūkų rinktinės vado rašto lydraštis

1946 m. rugsėjis
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
185