Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas rinktinių ir batalionų vadams bei jų pavaduotojams pateikti žinias apie save

1945-08-15
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
159