Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Nedzingės seniūnijos komendanto [Vinco Česnulevičiaus]-Senovaičio priesaika

Ne vėliau kaip 1945-11-26
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
358