Dokumentai

Pradžia

Kalvelių seniūnijos komendanto Šnekučio (slap.) priesaika

1945 m. [rugsėjis-spalis]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
350
Pastabos
Dokumentas saugomas A. Ramanausko-Vanago baudžiamojoje byloje.