Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [dalinių vadams] Jonui Jakubavičiui-Rugiui, Adolfui Baubliui-Vytui, Edvardui Juknaičiui-Petraičiui, Jonui Krajauskui-Snaiperiui ir Vincui Ivanauskui-Gegučiui siunčiamo dokumento 1946-09-01 lydraštis. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-09-01]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
289