Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-20 įsakymas Nr. 11 dėl partizanų bendrųjų ir vadų ženklų bei jų dėvėjimo tvarkos. Nuorašas

Nuorašas darytas 1945 m. rugsėjis–spalis
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
177