Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 9 dėl partizanų apsirūpinimo maistu tvarkos, griežtesnės kovos su drausmės pažeidimais, pranešimo vadovybei daliniui pakeitus stovyklavimo vietą ir kt.

1945-09-05
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
176